NIM Nama Fakultas Prodi Pilihan Beasiswa
7420111121 Akbar Mauludy, SH Fakultas Hukum - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
7420111136 Alfien Fanie Pamungkas, SH Fakultas Hukum - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
7420111123 Andri Azis, SH Fakultas Hukum - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
7420111122 Meysa Pratiwi, SH Fakultas Hukum - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah
- - - - Beasiswa Bidik Misi / KIP Kuliah